informaCiÓn
DE CONTACTO

PRESIDENCIA: David Vázquez

presidencia@feteagal.es

VICEPRESIDENCIA: Javier Fernández

vicepresidencia@feteagal.es

SECRETARÍA: Laura Bello

secretaria@feteagal.es

TESORERÍA: Roberto De La Torre

tesoreria@feteagal.es

Contacta connosco por mail ou polas redes sociais