Actividades

Queremos potenciar o teatro afeccionado, darlles espazo a todos os grupos, axudar a difundir as súas creacións, realizar festivais, certames, simposios, intercambios… en definitiva loitar pola nosa paixón.

Feteagal pon en marcha este gran proxecto apostando polo teatro amador de calidade que ten como principal obxetivo potenciar e dinamizar este sector.

E TÍ QUE ME CONTAS?

Un programa de entrevistas ou coloquio con personaxes do eido das artes escénicas en clave de humor e anécdotas.

XORNADAS

As xornadas teñen un carácter formativo e de ocio, o que permite aos asistentes aprender dos mellores profesionais e á súa vez coñecer e desfrutar dos encantos da provincia de Ourense.

COLABORACIÓNS

Dende o 2022 FeteaGal colabora co Concello de A Coruña na MIAT (Mostra Iternacional Area Teatro) onde se lle deu un oco á nosa Federación para que un dos grupos represente a súa montaxe dentro destra Mostra que se leva a cabo no mes de xullo na praia de San Amaro.

escenamateur

Es una asociación sin ánimo de lucro que se constituye con el objetivo de trabajar en colaboración con el Ministerio de Cultura, y la SGAE para las Federaciones de Teatro Amateur y Compañías de Teatro Amateur de las distintas Comunidades Autónomas.