E Ti Que Me Contas

Personaxes da área da Cultura e a arte en xeral pasarán un ratiño connosco.

Un programa de entrevistas ou coloquio con personaxes do eido das artes escénicas en clave de humor e anécdotas. Pretendemos dar a coñecer o teatro afeccionado e a nosa federación a través destes encontros onde os famosos resaltan a importancia da base do teatro amador para a creación de novos profesionais do sector. Algúns dos entrevistados son Mariana Carballal, María Galiana ou Guillermo Carbajo.